Red PURPLE BLACK

Articles

गोवा

test - एप्रिल,मे: 2011011. मडगांव (गोवा) : शिवजंयती महोत्सवाचे उद्घाटन केल्यानंतर आमदार श्री. दामोदर नाईक यांना ई·ारीय भेटवस्तू देतांना बी.के. सुषमा बहन


 117 मडगांव (गोवा) :जेष्ठ पत्रकार श्री. रंजन नाईक यांना ई·ारीय भेटवस्तू देतांना राजयोगिनी सुरेखा बहनजी सोम प्रसिद्ध निवेदक ब्र.कु. प्रदीप पंडीत.
046 पणजी (गोवा) : शिवजयंती महोत्वात भाषण करतंाना फादर गोम्स, शेजारी डायरेक्टर इ.एस.आय.श्री. जामखंडे बी.के. शोभा, सुरेखा व वनिता बहन
037 म्हपसा: गोवा: बी.के. वनिता बहन यांना रोटरी क्लबद्वारे मोमेंटो देतांना रोटरी क्लबचे अध्यक्ष श्री. सूरज मंत्रावादी