Red PURPLE BLACK

Articles

वांद्रे उपनगर

वांद्रे उपनगर


बांद्रा -मुंबई - समय स्वास्थ्य शिबिराचे प्रसंगी उपस्थित श्री. लक्ष्मण राधाकृष्णन अध्यक्ष जे.एन.पी.टी. फादर जॉन, पिं्रसीपाल, बी.के. मीरा व चंदा बहन, श्री. धनराज पिल्ले, भारतीय हॉकी खेळाडूबांद्रा (मुंबई) येथील पटवर्धन पार्क मध्ये 308 मुलांसाठी आयोजित समर कॅम्प मध्ये मुलांना मूल्य शिक्षणाचे धडे देतांना बी.के. चंदा बहन