Red PURPLE BLACK

Articles

प्रशासकीय सेवा प्रभाग

प्रशासकीय सेवा प्रभाग
21 ऑक्टोंबर (कुलाबा:मुंबई) प्रशासन सेवा प्रभागाच्या वतीने शहराच्या अतिविशीष्ट व्यÏक्तसाठी आयोजित एका कार्यक्रमा ब्रह्माकुमारी गायत्रीबहन यांनी प्रमुख संबोधन केले.