Red PURPLE BLACK

Articles

नागपूर

नागपूर


063 नागपूर : जागतिक महिलादिनानिमित्त भाषण करतांना राजयोगिनी पुष्पाराणी दिदी, शेजारी ब्रा.कु. रजनी बहन, डॉ. रेणुबाली, डॉ. सुचित्रा, प्राचार्या मीरू कपाई.
085 उमरेड : शा·ात यौगिक शेती अभियान रॅलीला झेंडा दाखवितांना बी.के. विष्णुभाई. बी.के रेखा बहन, बी.के. माला बहन व बी.के. अशोक भाई.
089 नागपूर : मास्टर ब्लास्टर सचिन तंेडूलकर यांनी यौगिक शेती अभियानासाठी सदिच्छा म्हणून हसताक्षर केलेली बॅट दिली. ती स्वीकारतांना ब्रा.कु. रजनी व मनिषा बहन तसेच हरगोवींदभाई


138 नागपूर :(वसंतनगर) शा·ात यौगिक शेती अभियानाचे उदघाटन करतांना श्री. शरदराव निंबाळकर पूर्व उपकुलगुरु पंजाबराव कृषी विद्यापीठ, ब्र.कु. मनिषा, ब्र.कुरजनी बहन तसेच इतर मान्यवर.
सचित्र ईश् वरीय  पवार