Red PURPLE BLACK

Articles

रत्नागिरी

रत्नागिरी040 पुनस (लांजा) : रत्नागिरी जि.प.द्वारे शेतीनिष्ठ शेतकरी पुरस्कार प्राप्त करतांना ब्रा.कु. सुनिलभाई )पुनस पुरस्कार वितरक कृषी विकास अधिकारी श्री. कोळपकर, मंचासीन बी.के. दिपा व श्वेता बहन (चिपळून)
077 गोठाणे (राजापूर) : टच दि लाईट या शालेय कार्यक्रमाचे उदघाटन करतांना बी.के. भारती, शिला व मीरा बहन तसेच मा. मुख्याध्यापक