Red PURPLE BLACK

Articles

Solapur karmalaMaharashtra करमाळा (सोलापूर)


118 करमाळा (सोलापूर) :शा·ात यौगिक शेती अभियानाचे प्रसंगी दिप प्रज्वलन करतंना आमदार रश्मीताई बागल, भ्राता धुमरे सर, ब्र.कु. दशरथभाई (नारायणगाव) ब्रा.कु.सोमप्रभाबहन माजी आमदार ब्रा.कु. विनायकराव पाटील