Red PURPLE BLACK

Articles

Jalana Maharashtra जालना :051 जालना :महा·िाारात्री महोत्सवात दै. आनंद भारतीचे संपादक श्री. मुंदडा यांना ई·ारी भेटवस्तू देतांना बी.के. सुलभा दीदी सोबत डॉ. सतीश मोरे व कॉन्ट्रॅक्अर धीरेंद्र मेहरा
033 जालना : ह्मदयरोगाचे कारण व निवारण या पुस्तकाचे विमोचन करतांना ब्रा.कु. सुभादीदी शेजारी लेखक बी.के.डॉ. अग्रवाल, बी.के.डॉ. मोरे, बी.के.देवीदास भाई, बी.के.भट्टवाल अग्रवाल, बी.के.प्रभुभाई
079 जालना : येथील कॉलेज विद्याथ्र्यांसमोर तणाव मुक्त जीवन या विषयावरील व्याख्यानाचे प्रसंगी मंचासीन ब्रा.कु. डॉ. मोरे, ब्रा.कु. डॉ. अग्रवाल प्राचार्य डॉ. क.ेकणी व भाषण करतांना शशीकांत चौधरी
113 जालना : शा·ात योगीक शेती अभियानाला झेंडा दाखवितांना कृषीरत्न श्री. विजय बोराडे, डॉ. शर्मा. बी.केसुलभा बहन बी.के.शीतल बहन व अन्य.