Red PURPLE BLACK

Articles

ब्रह्माकुमारीज् प्रभाग

ब्रह्माकुमारीज् प्रभाग

ब्रह्माकुमारीज् प्रभाग

ब्रह्माकुमारीज् प्रभाग

ब्रह्माकुमारीज् आपल्या सेवा समाजातील विविध प्रवर्गांसाठी वर्गीकृत सेवा देते. एकुण 18 प्रभागाद्वारे या सेवा दिल्या जातात. महाराष्ट्रातील प्रभाग निहाय सेवांची प्रभाग वार्ता वाचकांसाठी उपलब्ध आहे.


ज्युरिस्ट प्रभाग

  ।


प्रशासकीय सेवा प्रभाग


वैज्ञानिक आणि अभियंता प्रभाग   ।


मेडिकल प्रभाग 


व्यापार आणि उद्योग प्रभाग


राजकीय सेवा प्रभागयुवा प्रभागशिक्षण प्रभागकला आणि सांस्कृतिक प्रभाग


समाजसेवा प्रभाग 


महिला प्रभाग


मीडिया प्रभाग


धार्मिक प्रभाग  


क्रीडा प्रभाग


ग्रामविकास प्रभाग ट्रान्सपोर्ट प्रभाग 


सुरक्षा प्रभाग  । स्पार्क प्रभाग ।